Super Sentai Season 37 Episode 21 : Brave 21: Zuon! Plezuon Returns hd
movie-wb.com
45% Complete
00:00:00 / 00:30:26

Watch Super Sentai Season 37 Episode 21 : Brave 21: Zuon! Plezuon Returns Full Series Streaming

  Free Download Super Sentai Season 37 Episode 21 : Brave 21: Zuon! Plezuon Returns 720p 6,647 Kb/s
  HD - Super Sentai Season 37 Episode 21 : Brave 21: Zuon! Plezuon Returns HD 4,184 Kb/s
  Super Sentai Season 37 Episode 21 : Brave 21: Zuon! Plezuon Returns Full Full HD 7,993 Kb/s
Super Sentai Season 37 Episode 21 : Brave 21: Zuon! Plezuon Returns
0/10 by 0 users
Title:Super Sentai
Genre: Action & Adventure, Sci-Fi & Fantasy
Air Date: 2013-07-14
Season Number: 37
Episodes Number: 21
Overview: Plezuon's warrior Kyoryu Violet appears, revealing he has lost Plezuon on a mission to space half a year ago. The current Kyoryugers demand to get him back, so they seek out the help of a scientist.
Stars: Ryo Ryusei (Daigo Kiryu), , Syuusuke Saito (Ian Yorkland), , Yamato Kinjo (Nobuharu Udo), , Akihisa Shiono (Souji Rippukan), , Ayuri Konno (Amy Yuuzuki), , Atsushi Maruyama (Utsusemimaru), , Robert Baldwin (Ramirez), , Masayuki Deai (Tessai / Shinya Tsukouchi / Kyoryu Gray), , Marie Iitoyo (Yayoi Ulshade), , Toshiyuki Morikawa (Torin), , Takayuki Sugo (Chaos (voice)), , Haruka Tomatsu (Candelira), , Satoshi Tsuruoka (Dogold (voice)), , Ai Orikasa (Luckyuro), , Yuu Mizushima (Aigallon (voice)),
April 05, 1975 Season 1 84 Episodes April 02, 1977 Season 2 35 Episodes February 03, 1979 Season 3 52 Episodes February 02, 1980 Season 4 51 Episodes February 07, 1981 Season 5 51 Episodes February 06, 1982 Season 6 50 Episodes February 05, 1983 Season 7 51 Episodes February 04, 1984 Season 8 51 Episodes February 02, 1985 Season 9 55 Episodes March 01, 1986 Season 10 50 Episodes March 07, 1987 Season 11 51 Episodes February 27, 1988 Season 12 49 Episodes February 25, 1989 Season 13 51 Episodes March 02, 1990 Season 14 48 Episodes February 15, 1991 Season 15 51 Episodes February 21, 1992 Season 16 50 Episodes February 19, 1993 Season 17 50 Episodes February 18, 1994 Season 18 53 Episodes March 03, 1995 Season 19 48 Episodes March 01, 1996 Season 20 48 Episodes February 14, 1997 Season 21 51 Episodes February 22, 1998 Season 22 50 Episodes February 21, 1999 Season 23 50 Episodes February 13, 2000 Season 24 50 Episodes February 18, 2001 Season 25 51 Episodes February 17, 2002 Season 26 51 Episodes February 16, 2003 Season 27 50 Episodes February 15, 2004 Season 28 50 Episodes February 13, 2005 Season 29 49 Episodes February 19, 2006 Season 30 49 Episodes February 18, 2007 Season 31 49 Episodes February 17, 2008 Season 32 50 Episodes February 15, 2009 Season 33 49 Episodes February 14, 2010 Season 34 50 Episodes February 13, 2011 Season 35 51 Episodes February 26, 2012 Season 36 50 Episodes February 17, 2013 Season 37 48 Episodes February 16, 2014 Season 38 47 Episodes February 22, 2015 Season 39 47 Episodes February 14, 2016 Season 40 48 Episodes February 12, 2017 Season 41 48 Episodes February 11, 2018 Season 42 24 Episodes